Skip to content

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutaja arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP), internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastatava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kaua seal viibitakse. Kogutuid andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks.

 

AUTORIÕIGUSED

Kõik õigused kaitstud ©.

Veebilehe disain ja sisu (tekstid, pildid, graafika ja muud materjalid) on kaitstud RoadWolf OÜ autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega.

Ükskõik, milliste elementide kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.